Darmowy​ ​Program​ ​PIT​ ​dostarcza​ ​Instytut​ ​Wsparcia Organizacji​ ​Pozarządowych​ ​w​ ​ramach​ ​projektu​ ​PITax.pl​ ​dla​ ​OPP.

KRS

Filia Opole Lubelskie

Oświadczenie w sprawie realizacji celu

9.10.2014, Bądź Solidarny w Potrzebie

Poniżej publikujemy oświadczenie Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w sprawie realizacji celu „Poprawa warunków mieszkaniowych – budowa domu a’la letniskowego dla pana Zbigniewa Okoniewskiego”

                                                                                                                           

                                                                                                     Warszawa, 9.10.2014 r.

W związku z realizacją celu „Poprawa warunków mieszkaniowych – budowa domu a’la letniskowego dla pana Zbigniewa Okoniewskiego” ogłoszonego na platformie internetowej Siepomaga.pl 7 marca 2013 r. Chrześcijańska Służba Charytatywna przedstawia informację nt. realizacji wspomnianego celu.

1. Cel został ogłoszony za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl 7 marca 2013 r. pt. „Pod jednym dachem z biedą i chorobą” oraz na stronie internetowej www.bliskoserca.pl 18 marca 2013 r. pt. „Nowy dom dla pana Zbyszka”. Zbiórka pieniędzy za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl trwała do 30 kwietnia 2013 r.
2. W ramach przeprowadzonej zbiórki za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl dzięki darczyńcom na konto zbiórki publicznej prowadzonej przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną (na podstawie decyzji wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 93/2013 z dnia 6.03.2013 r.) trafiły środki w wysokości 21 084,62 zł.
3. Z przyczyn niezależnych od ChSCh zebrana kwota została przeznaczona w 5% na realizację pierwotnego celu – „Poprawa warunków mieszkaniowych dla pana Zbigniewa Okoniewskiego” (zakup pralki, dwóch szafek, stołu i krzeseł dla pana Zbigniewa Okoniewskiego), w 95% zaś na realizację innego celu, jednakże o podobnym charakterze – „Poprawa warunków mieszkaniowych rodziny Janickich – budowa dachu na domu i przybudówce”.
4. Zmiana wykorzystania środków zebranych w ramach celu „Pod jednym dachem z biedą i chorobą” nastąpiła za zgodą Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, pod nadzorem którego Chrześcijańska Służba Charytatywna prowadziła zbiórkę publiczną, oraz za zgodą portalu Siepomaga.pl.

Wyjaśnienie:

W maju 2013 r. ChSCh uzyskała informację, że status własności budynku oraz działki zamieszkiwanych przez pana Zbigniewa Okoniewskiego różnią się od stanu wynikającego z dotychczas posiadanego dokumentu – wbrew wcześniejszym informacjom pan Zbigniew Okoniewski nie jest właścicielem zamieszkiwanego i użytkowanego przez siebie budynku oraz działki. W związku z powyższym zaistniała konieczność uzyskania zgody od właścicieli na wzniesienie planowanego domku dla pana Zbyszka. Mimo trwających od maja do października 2013 r. wielokrotnych prób i negocjacji – z przedstawieniem różnych wariantów, m.in. postawienie domku holenderskiego, gruntowny remont już istniejącego budynku i innych – właściciele nie wyrazili zgody ani na budowę domku, ani na remont budynku obecnie zamieszkiwanego przez pana Zbyszka. W związku z powyższym 25 października 2013 r. ChSCh skierowała w tej sprawie oficjalne pismo do portalu Siepomaga.pl, w którym zawarty został szczegółowy opis zaistniałych okoliczności wraz z dokumentami potwierdzającymi starania zmierzające do pozytywnego załatwienia całej sprawy. W związku z tragiczną sytuacją budynku, w jakim zamieszkuje pan Zbyszek, organizacja zawiadomiła także, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.) o tym stanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który mógł polecić właścicielom budynku dokonanie remontu budynku bądź zapewnienie panu Zbyszkowi mieszkania zastępczego.

Jednocześnie ChSCh na podstawie par. 9 ust. 13 Regulaminu portalu Siepomaga.pl skierowała do portalu Siepomaga.pl prośbę o zmianę celu, z uwagi na wystąpienie obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej jego realizację, i przeznaczenie części zebranej kwoty (95% – 20 tys. zł) na realizację innego celu, jednakże o takim samym bądź podobnym charakterze. We wniosku ChSCh wskazała rodzinę Janickich, która już wcześniej skierowała do niej prośbę o pomoc i znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej. Sytuacja materialno-bytowa tej rodziny została zweryfikowana za pośrednictwem wizji lokalnej wolontariuszy ChSCh na miejscu oraz poprzez zgromadzenie dokumentacji dotyczącej rodziny (prośba, wycinki rent, decyzja o przyznaniu zasiłku, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy, historia chorób, dokumenty potwierdzające koszty stałe gospodarstwa, odpis księgi wieczystej nieruchomości). Rodzina (matka wychowująca trójkę dorosłych niepełnosprawnych dzieci) zamieszkiwała będący w jej posiadaniu budynek nadający się do niezwłocznego, generalnego remontu, z dziurawym dachem. Trudna i niezawiniona sytuacja rodziny była powodem, dla którego pomoc ludzi dobrej woli była jedyną szansą na wykonanie remontu, który pozwoliłby na dalsze bezpieczne zamieszkiwanie wspomnianego budynku. Wobec pozytywnej opinii portalu Siepomaga.pl ChSCh zorganizowała dodatkową zbiórkę pieniędzy potrzebnych na przygotowanie nowego pokrycia dachu i w maju 2014 r. wykonała remont dachu domu rodziny Janickich (koszt remontu dachu wyniósł 29 800 zł; w tym kwota 20 tys. zł pochodziła ze zbiórki dla pana Zbyszka Okoniewskiego). Pozostałą część środków ze zbiórki na dom dla pana Zbyszka przeprowadzonej za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl (5% – 1 084,62 zł) ChSCh przeznaczyła na pomoc Zbigniewowi Okoniewskiemu w zakresie, jaki był możliwy w zaistniałej sytuacji. Do tej kwoty dodano także środki w wysokości 180 zł, które wpłynęły na rzecz pana Zbyszka na konto tej samej zbiórki publicznej (nr 93/2013), ale poza portalem Siepomaga.pl, a także środki ze zbiórki publicznej nr 112/2013 w wysokości 300 zł na środki czystości i środki higieniczne, które ChSCh postanowiła przeznaczyć dla pana Zbyszka, oraz środki własne w wysokości 14,37 zł. W sumie na pomoc dla pana Zbyszka Okoniewskiego ChSCh przeznaczyła 1 578,99 zł (za tę kwotę zakupiono wspomniany wyżej sprzęt gospodarstwa domowego i meble, a także środki czystości o wartości 300 zł).

Powyższy podział środków ze zbiórki został podyktowany faktem, że

a) decyzja zbiórki publicznej nr 93/2013, w ramach której zbierano pieniądze na dom dla pana Zbyszka, pozwalała na realizację celu budowlanego, a także pomoc żywnościową, odzieżową, zakup mebli czy sprzętu AGD (niemożliwa była inna forma pomocy dla pana Zbigniewa Okoniewskiego, np. leczenie, rehabilitacja, zakup sprzętu medycznego itp.)

b) aby wykorzystać zebrane środki w sposób najbardziej zbliżony do życzenia darczyńców (cel budowlany) i zgodnie z celem zbiórki publicznej nr 93/2013, konieczne było przeznaczenie znacznej części środków na prace remontowo-budowlane, które wiążą się z dużymi kosztami (inny podział środków i przeznaczenie większej sumy na zakup np. sprzętu gospodarstwa domowego dla pana Zbyszka nie pozwoliłby na wykonanie budowy/ remontu u innej rodziny).


Piotr Nowacki

Dyrektor ds. programowych
Zastępca Dyrektora Generalnego

Pomóż nam

Na nasze projekty

zebraliśmy już:

5 577 zł

Zobacz nasz plan pomocy w bieżącym roku »

Kontakt

Chrześcijańska Służba Charytatywna
Oddział Lubelski
Filia Opole Lubelskie
Chruślanki Józefowskie 75
24-340 Józefów nad Wisłą

Nr konta bankowego:
06 2030 0045 1110 0000 0276 2460

Kierownik: Monika Koperkiewicz
Swoją funkcję pełni społecznie
Tel. kom.: (+48) 506 131 376

E-mail:

Wykonawca zbiórki odzieży
w województwie lubelskim:

AVIDAL
Tel. kom.: 886 536 123


Zgłoś uwagę do strony

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Czytaj więcej »
Zamknij